Sort:

09.26.15

I AM (the Bread of Life)

Larry Adams // John 6:25-59

11.07.15

I AM (the Good Shepherd)

Larry Adams // John 10:11-21, Ezekiel 34

10.10.15

I AM (The Light of the World)

Larry Adams // John 8:12-20; 9:35-1

11.14.15

I AM (The Resurrection and the Life)

Larry Adams // John 11:1–44

12.12.15

I AM (The True Vine)

Larry Adams // John 15:1-17

11.28.15

I AM (The Truth)

Larry Adams // John 8:31-47; 53-59; 14:1-6

11.21.15

I AM (The Way)

Larry Adams // John 14:1-7; Hebrews 10:19-25

10.31.15

Remember I AM (the Gate)

Larry Adams // John 10:1-10

12.05.15

Remember I AM (The Life)

Larry Adams // John 14:6; 1 John 5:1-13

09.12.15

Who Do You Say I AM?

Larry Adams // Matthew 16:13-20